Workshop MotionComposer

Celodenní workshop spojení pohybu a nové
technologie Roberta Wechslera

  1. dubna 2013 proběhl v Brně v Bezbariérovém divadle Barka poprvé v České republice tanečně-pohybový workshop Roberta Weschlera pro handicapované The MotionComposer. Jeho princip spočívá ve snímání pohybů pomocí senzorů a pomocí těchto pohybů je možno ovládat hudbu.

Workshopu se zúčastnilo 13 lidí, z toho 11 účastníků s různými handicapy (dětská mozková obrna, lomivost kostí, amputace, neuropatie, vrozené vady) a dvě „zdravé“ tanečnice. Účastníci se sestávali z netanečníků i z členů tanečních souborů, kteří se tanci již delší dobu věnují.

Celý den byl rozdělen do dvou bloků. V dopoledním bloku se účastníci seznamovali s principem The MotionComposer, odpoledne pak předvedli, co se naučili a pochopili.

Workshop byl také určen veřejnosti, která se zúčastnila v roli diváků.

Odborný dohled měli Robertovi asistenti Marcello a Miriam. I pro ně jako leadery to byla nová zkušenost. Dle jejich slov se jednalo o vůbec první takovýto workshop, kde by měli někteří účastníci zkušenost s tancem a využili technologii pro tento účel. Původně byla tato technologie vytvořena pouze za účelem pomoci handicapovaným lépe vnímat a poznat své pohyby, nikoliv však jako součást výrazových prostředků.

Pro všechny zúčastněné i pro tanečníky bylo použití této technologie však také novou zkušeností s vlastním tělem. Na místě si mohli ověřit, jak vlastně jejich tělo reaguje byť na sebemenší pohyb (koordinovaný či nekoordinovaný), že mnohdy reaguje úplně jinak, než byli doposud zvyklí, a také jak je možné pohyb využít.

Atmosféra na workshopu byla velice příjemná. Všichni účastníci byli nadšení a rádi by se opětovně zúčastnili.

Ohlas jedné z účastnic Marie Zouharové:

„Když mně mamka řekla, že bude v Brně probíhat taková akce a zda se chci toho zúčastnit, neváhala jsem, i když jsem nevěděla, do čeho jdu. Šla jsem tam i s obavou, jak to zvládnu. Poprvé ve svém životě jsem se nějakého takového  workshopu zúčastnila.

Byla jsem nadšena, jak se můj pohyb přenášel na hudbu, měla jsem z toho  takový zvláštní pocit, mohla jsem vlastně ovládat  hudbu pomocí svých pohybů. A to je úžasné.“

Workshop proběhl za podpory

logo-kulturarium
Bezbariérové divadlo Barka
Kam v Brně

http://www.kamvbrne.cz/

 

Tisková zpráva – MotionComposer