Výstavy 2010

Výstavy fotografií 2010

odkaz na fotogalerii: http://www.tashi.cz/tanecahandicap/

Brno : 1. února – 28. února – café Mezzanino; vernisáž

Kopřivnice:  24. dubna – 8. Květen – foyer divadla v Kopřivnici

Ostrava:  22. srpna – 27. srpna Slezsko – Ostravský hrad

Praha:  1. října – 31. října Kafárna na Kus řeči