Výstava TaH14 a TaH12 v Ostrave

Výstava fotografií „Tanec a handicap 2014“ a „Tanec a handicap 2012″ v Ostravě

tah2015-vystava-fotografii - ostrava

 Anotace výstavy

Výstava zachycuje představení „Geometrie“, které bylo vytvořeno pro festival výrazového
tance a pohybového divadla – Tanec a handicap 2014 a představení „Duha” z festivalu
Tanec a handicap 2012.

Autorem fotografií je Jiří Tashi Vondráček.

Festival Tanec a handicap 2014 se konal 14. – 16. 3. 2014 v Brně, v Bezbariérovém divadle
Barka. Jedná se o přehlídku handicapovaných tanečních souborů zabývajících se tancem a
pohybem jako možností sebevyjádření a je jedinou přehlídkou svého druhu v České republice.

V představení Geometrie tančilo 5 souborů ze 4 různých měst ČR, konkrétně z Brna,
Ostravy, Prahy, Jilemnice (Jablonec nad Nisou), v představení Duha také soubor z Bratislavy.
Každý ze souborů ztvárnil pojetí geometrie jako součást dění světa a možnosti jejich
vzájemného propojení a propojení barev duhy.

Myšlenkou festivalu je nabídnout veřejnosti nový úhel pohledu na handicap – handicap zde
není překážkou, ale přirozenou součástí tanečníka. Je to součást přirozených výrazových
prostředků tanečníků.

Současně festival nabízí možnost propojení „normálních“ lidí a lidí s handicapem, kde
handicap je specifikum jedince a nikoli sociální překážka, kterou lze odstranit, pokud lidé
budou chtít.

Rovněž chce odstranit kulturní mezeru v ČR v oblasti takto specializovaných přehlídek,
které jsou v západních zemích běžné.

Výstava zachycuje představení „Geometrie“ a „Duha”, atmosféru představení a festivalů.
Poskytuje právě onen nový pohled na handicap, na posouvání hranic, či naopak jejich
stírání, co se týče rozdílu mezi „normálními“ a handicapovanými tanečníky a hlavně mezi
jevištěm a hledištěm. Zdůrazňuje estetické možnosti výrazového tance a pohybového
divadla.

Reprízu představení ”Geometrie” je možno shlédnout 10.10.2015 na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.


Vystavované fotografie jsou prodejné (cena 1 500,- Kč). Můžete si je zakoupit na
emailové adrese tanecahandicap@gmail.com

Zakoupením fotografie se stáváte vlastníky originálu!
Z výtěžku z prodeje bude financován další ročník festivalu Tanec a handicap 2016.

Výstava vznikla za přispění

 

Anotace výstavy Ostrava (loga web)