TS a proč ne

Taneční skupina „A PROČ NE?“

Skupina je tvořena žáky Střední školy F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11.

Vznik taneční skupiny se datuje do počátku roku 1996, kdy se v rámci akce „Vážně-nevážně“, pořádané katedrou tělesné výchovy Pedagogické fakulty MU Brno, zrodil nápad vytvořit taneční skladbu, ve které by společně vystupovali jak studenti tělesné výchovy, tak žáci školy se zdravotním postižením. Tak vznikla první skladba s názvem „Disko integro“. Tato skladba měla velký úspěch, takže vznikl nápad pokračovat i nadále v secvičování hudebně-pohybových skladeb. Od roku 2000 se taneční skupina školy začlenila i do soutěže „O nejlepší pohybovou skladbu“, kterou pořádá ASŠK pro taneční skupiny působící při základních a středních školách v kraji.

Každý rok taneční skupina společně vytvoří a secvičí několik skladeb, se kterými se zúčastňují soutěží, školního plesu, akcí Centra Kociánka.

V posledních letech taneční skupina úzce spolupracuje i s pořadateli Her bez hranic, kde svými tanečními vystoupeními zahajují jednotlivé akce.

V posledních dvou letech soubor začal spolupracovat se skupinou historického šermu „Monadria Polygamica“, se kterou vznikly již dvě nádherná vystoupení žáků na mechanických vozících se členy souboru s historickými prapory.

Taneční skupina je určena pro všechny žáky školy, kteří o tancování a pohyb při hudbě projeví zájem. Na choreografii a výběru hudebního doprovodu se podílí všichni tanečníci a pak vzniká pohybová skladba, která je společným dílem všech členů.

Činnost taneční skupiny probíhá v pravidelných zkouškách 1-2x týdně v prostorách školy.

Cílem této činnosti je možnost  vyjádřit své emoce a pocity pohybem, naučit se vnímat a chápat své tělo jako prostředek ke komunikaci. Důležitou roli ve zpracování jednotlivých pohybových skladbách je názor každého člena souboru a spolupráce při choreografii skladeb.

Taneční skupina „A proč ne?“ působí při SŠ pro tělesně postižené v Brně v rámci předmětu nepovinná pohybová výchova, a proto lze jednotlivá vystoupení najít na stránkách školy.

 

Soutěžní vystoupení:

„O nejlepší pohybovou skladbu“ pořádanou ASŠK – Asociací sportovních školních klubů, a to každý rok už od roku 2000. V krajských kolech skupina pravidelně získává ceny poroty za choreografii, procítění skladeb. Od roku 2009 se se svými skladbami pravidelně umísťuje na medailových pozicích: 2009 – 3.místo, 2010 – 3.místo, 2011 – 2.místo, 2012 – 2.místo, 2013 – 2.místo. Z krajských kol postupuje do republikových finále, kde nejcennějšího úspěchu dosáhla v roce 2011 v Opavě, kde se skladbou „Naděje umírá poslední“ zvítězila.

 

Nesoutěžní vystoupení:

Vystoupení na jarních plesech ve Voroněži.

Vystoupení na akci „Den Kociánky“, od roku 2012 „Dobrý den Kociánko“, která probíhá v areálu Centra Kociánka.

Vystoupení při slavnostním zahájení sportovních akcích a komponovaných dnů, pořádaných Střední školou F. D. Roosevelta – „Na  šikmé ploše“, finále turnaje „Vítámvás Cup“.

Hry bez hranic – Jižní Morava – společná soutěžní i nesoutěžní zábavná sportování, která spojují děti z dětských domovů, základních a středních škol, postižené děti; ve spolupráci s Policií ČR – plavecká show-aquapark Kohoutovice Brno, atletické závody – sportovní areál Pod Palackého vrchem, Brno, ZŠ Vejrostova.

Společné akce s Ligou za práva vozíčkářů (2012) – Vinohradské vozíkobraní, 2013 – třídenní festival „Přisedni si“– Galerie Vaňkovka.

Společná benefiční vystoupení se skupinou historického šermu „Monadria Polygamica“ – 2011, 2012 – „Párty na boso“ – Dům pánů z Kunštátu.

Vystoupení a prezentace školy na akci „Erbovní slavnosti Králova pole“ – vystoupení žáků na slavnostech.

V březnu 2014 zapojení do projektu „Tanec a handicap“.

 

Kontakt: www.sstpm.qmail.cz

malivankovaj@seznam.cz