Tanec a technologie 14

Taneční workshop s interaktivní projekcí

v rámci festivalu Tanec a handicap

Workshop_ neděle

Workshop zaměřený na práci s centrem těla – interaktivní projekce pomáhá uvědomit si pozici a roli našeho centra při pohybu.

Práce s interaktivní projekcí není o tom být ovládán nebo chtít ovládat technologii, ale o souhře mezi funkcí biologickou a programovou. Tělo a data.

Interaktivní projekce dává zpětnou vazbu o těle a rozvíjí tak motorické funkce, motivuje k hledání nových pohybových vyjádření.

I technologie má limity a přesto je fascinující.

Přijďte si zatančit s technologií !

Lektor: Jitka Semotamová

Technik: Tomáš Mach

délka: 3 hodiny

cena: 300 kč pro veřejnost / 100 kč pro účastnicky festivalu TaH

Kapacita: 10 osob / blok

Kdy: neděle: 16.3.2014

Kde: Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 – aula

1. blok: 9:00

2. blok: 12:30

Pro tanečníky i ne-tanečníky s handicapem i bez!

Ukázky:

http://www.youtube.com/watch?v=h7RytxSo4KM

http://www.youtube.com/watch?v=jeNWc4nfuqc

 

Přihlášky nutné předem:

Jak se přihlásit?

Zašlete nám zprávu na tanecahandicap@gmail.com ve tvaru

 

Předmět: TaH14 – workshop
Text:
Jméno:  << celé jméno >>
Blok: << blok >>
Vozík:  << ano | ne >>
Doprovod ZTP-P: << ano | ne >>

Vzhledem k individuální práci je kapacita workshopu omezena.