Sponzorům

Vážení sponzoři,

projekt Tanec a handicap je neziskový projekt. To znamená, že aktivity s ním spojené (festival, workshopy, výstavy) primárně nevytvářejí komerční zisk.

Jsou financovány pouze a jedině:

  • z grantů od veřejného sektoru,
  • z darů široké veřejnosti,
  • z darů od podnikatelského sektoru,
  • z darů od nadací a nadačních fondů,
  • z reklamy poskytované podnikatelskému sektoru.

Veškerý případný zisk je reinvestován zpět do projektu!

 Obracíme se touto cestou na širokou veřejnost a podnikatelský sektor. Pomozte nám tento projekt financovat a umožněte jeho další rozvoj a rozšíření do povědomí handicapované a široké veřejnosti.

  • jste-li běžný občan/ka – uzavřeme s Vámi darovací smlouvu. Darovanou částku si můžete odepsat z daňového základu Vaší mzdy
  • patříte-li k podnikatelskému sektoru, nabídneme Vám darovací smlouvu či zprostředkujeme reklamu Vaší firmy v rámci aktivit projektu a jejich prezentace veřejnosti.

Poskytnuté prostředky budou využity pouze a jedině na aktivity spojené s projektem Tanec a handicap. Veškeré smlouvy Vám vystavíme „na míru“. Můžete určit, co bude z Vašich prostředků financováno.

Můžete se podívat na transparentní účet občanského sdružení Kulturárium.

Můžete si stáhnout informace o možné podpoře tanečního festivalu „Tanec a handicap 2014“ (formát PDF) a Synopsi festivalu Tanec a handicap 2014 (formát PDF).

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na níže uvedeném kontaktu.

Děkujeme Vám za vaši pomoc.

 

Ing. Michal Crhonek
Koordinátor projektu Tanec a handicap

Tel.: + 420 603 284 760
E-mail: michal@michalcrhonek.cz
E-mail: tanecahandicap@gmail.com

logo-kulturarium[2]