PS Cyranovy boty

Pohybové studio Cyranovy boty

Pohybové studio Cyranovy boty působí jako občanské sdružení při Středisku volného času Lužánky v Brně od června 2001.

Soubor je určen mládeži ve věku od 16 let, včetně pohybově handicapovaných, se zájmem o tanec, pohyb, rytmus a divadlo. Činnost probíhá formou pravidelných zkoušek a občasných víkendových soustředění, probíhajících v Lužánkách, v Bezbariérovém divadle Barka (se kterým soubor úzce spolupracuje), ale i mimo Brno. K pravidelné činnosti souboru patří každoroční letní taneční a bubnovací dílna, pravidelné taneční večery (Svatojánská Barka, Večer na přidanou), účast na různých tanečních seminářích a divadelních přehlídkách a realizace celostátního festivalu tanečního a pohybového divadla Tancesse.
Hlavní náplní tréninků je příprava a realizace vlastních představení v oblasti pohybového a rytmo divadla. Skupina se věnuje současným  tanečním technikám, kontaktní improvizaci, analýze pohybu, improvizacím, bubnování na africké bubny a všeobecně hře s rytmem. V neposlední řadě jsou zde zahrnuty i prvky z oblasti taneční terapie, jevištního výrazu a dramatické výchovy.

Soubor se v současné době dělí na tři skupiny:
Dospělí: taneční technika, práce s rytmem a bubnování, tvorba představení
Dospělí – integraslučuje tanečníky s pohybovým handicapem a bez něj: taneční a pohybové techniky, tvorba představení
Děti: pohybová, taneční a rytmová průprava, tvorba představení
Cílem této činnosti je naučit se vnímat a chápat své tělo jako prostředek ke komunikaci, k vyjadřování se na jevišti, k prezentaci myšlenek a pocitů skrze taneční divadlo. Klíčem k tomuto cíli je cesta přes prožitek z pohybu, přes vlastní zkušenost.

Soubor Cyranovy boty za dobu své existence vytvořil na 30 představení, účastnil se přehlídek a festivalů u nás i v zahraničí a realizoval řadu projektů. V brněnském regionu má v současné době jedinečné postavení, jelikož se ve své umělecké činnosti soustředí na zapojení tělesně postižených mladých lidí skrze nalézání nových cest k využití svého handicapu v umělecké oblasti.

Cyranovy boty – Integrovaná skupina:

Choreografie:

Kontakt: www.cyranovyboty.cz