Festivaly

Festival Tanec a handicap

O festivalu Tanec a handicap se dočtete v níže uvedených odkazech na jednotlivé ročníky.

Tanec a handicap 2010

Tanec a handicap 2012

Tanec a handicap 2014
O projektu Tanec a handicap

Projekt Tanec a handicap založila v roce 2009 Mgr. Jitka Semotamová jako platformu pro setkávání handicapovaných a zdravých lidí, jež pojí společný zájem o současný tanec a pohybové divadlo. Hlavním cílem projektu je v České republice zaplnit mezeru v práci s handicapem v oblasti tance, což je v západních zemích zcela běžné.
Projekt vytváří prostor pro prezentaci umění handicapovaných tanečních souborů široké veřejnosti, nabízí možnost změny úhlu pohledu na handicap jako na prostředek vyjádření názoru, emocí a osobnosti jednotlivých tanečníků, vyvrací mýty o handicapu.
Stěžejní část projektu Tanec a handicap tvoří stejnojmenný festival tanečních souborů z České republiky a zahraničí, na kterém účinkují výhradně soubory tvořené společně handicapovanými a zdravými tanečníky.
Festival poskytuje široké veřejnosti zcela nový úhel pohledu na tanec a handicap jako na společné prostředky sebevyjádření a seberealizace.
Tento druh festivalu je jediným v České republice.
Kromě festivalu v rámci projektu pořádáme pohybové workshopy pro handicapované a širokou veřejnost se zaměřením na radost z pohybu, s cílem propagace tance handicapovaných jako cílené volnočasové aktivity.
V roce 2013 to byl například workshop The MotionComposer amerického choreografa Roberta Weschlera.

 

Cíle projektu

 • vytvoření prostoru pro setkávání lidí s handicapem a bez něj, kteří se věnují tanci
 • propagace tance jako radosti z pohybu a vyjádření emocí
 • bourání zakořeněných celospolečenských mýtů o handicapu a vytváření nových úhlů pohledů na něj
 • vytvoření prostoru pro prezentaci tance široké veřejnosti
 • zavedení tradice festivalu tanečních handicapovaných souborů
 • vytvoření putovní výstavy z festivalových fotografií
 • navazování spolupráce se zahraničními soubory a lektory
 • pořádání odborných seminářů na téma tance a handicapu

Komu je projekt určen

 • osobám se zdravotním postižením, a to jak tělesným, tak i mentálním, a zdravé veřejnosti, všem, kteří se zajímají o aktivní tanec. Jak již bylo řečeno, jedním z cílů je odbourávání předsudků o handicapu. Aktivní zapojení zdravých do projektu umožňuje této skupině vidět různé druhy handicapu v novém světle a také odstranit nedorozumění mezi oběma skupinami, která plynou především ze strachu a z neznalosti
 • osobám, které se zajímají o tanec pasivně, formou návštěvy tanečního představení a workshopů určených pro širokou veřejnost. Ti se prostřednictvím představení seznámí s prací handicapovaných, s jejich skutečnými možnostmi. Může tak dojít k posunu ve vnímání handicapu. Handicapovaným nabízí možnost vidět nové možnosti v oblasti pohybových aktivit
 • lidem, kteří chtějí pomoci popularizovat tanec a handicap jako umění