Bílá holubice

Setkání – Bílá holubice

Občanské sdružení na podporu umělecké a sociální integrace občanů se zdravotním handicapem bylo založeno v roce 2006. Jeho hlavním posláním jsou aktivity spojené s integrací dětí a mladých lidí s tělesným handicapem, a to prostřednictvím spolupráce s profesionálními umělci.

Vize sdružení: Umělecká profesionalizace handicapovaných členů sdružení. 

V současné době má sdružení 22 členů a mnoho přátel z řad profesionálních umělců a spolupracovníků. Celkem je v jeho řadách 8 mladých lidí s tělesným handicapem, kteří se spolu se „zdravými“ pravidelně věnují výrazovému tanci. Ten jim pomáhá se sociálním začleněním do společnosti a zároveň jim poskytuje náplň volného času. Účastí na veřejných představeních a aktivní spoluprací při jejich vzniku získávají handicapovaní tolik potřebné sebevědomí pramenící z poznání, že jsou schopni vytvářet hodnoty, a to dokonce hodnoty umělecké.

Motto sdružení: Nemůžeš chodit, můžeš tančit! 

Všichni máme rádi tanec, hudbu a divadlo. Všichni chceme ukázat lidem, že každý z nás může dělat, co má rád, a zapojit se do umělecké tvorby.